Vergaderingen…

 Iedere laatste maandag van de maand… Eens    in    de    maand    ontmoeten    wij    elkaar    in    het    Ontmoetingscentrum    “St.-Katarina”    te Hasselt.   We   krijgen   en   geven   informatie   over:   fototentoonstellingen   van   andere   clubs   en alle   soorten   activiteiten   i.v.m.   fotografie.   Genieten   van   elkaars   foto´s   en   ze   bespreken   is   de hoofdzaak en sluit elke samenkomst af. Foto links: Paul Macoye

Nieuwjaarsetentje….

  Januari of februari… In    januari    of    februari    gaan    wij    met    onze    club    gezellig    samen    eten.    Onze voorzitter   slaagt   er   jaar   na   jaar   in   ons   zijn   “befaamde   ongewone”   quiz   voor   te schotelen. Plezier gegarandeerd. Foto links: Jörg W. Palm

FOTOSHOW…

  In 2020 “Studio Stad” (Oud Stadhuis)… Na   het   succes   in   2019   gaat   ook   in   december   2020   de   FOTOSHOW   door   in   het   oud   stadhuis in    Hasselt.    In    een    waaier    aan    beelden    van    mens    en    dier,    kleur    en    vorm,    natuur    en samenleving    tonen    de    leden    hun    fotografische    pareltjes    aan    een    groot    publiek.    Een fotoprojectie plaatst de deelnemende leden extra in de schijnwerper. Toegang is gratis. Foto links: Martin Hestermans

Uitstappen

 Daguitstappen of een reis Verschillende    leden    van    onze    club    trachtten    een    jaarlijkse    meerdaagse    fototrip    te organiseren:    In    2015    een    3-daagse    in    de    Vulkaaneifel    (D)    en    eendagstrip    naar    een atoombunker   uit   de   Koude   Oorlog   in   Kall-Urft   (D).   In   2016   werd   er   een   dagtrip   naar   Luik   - Seraing   naar   de   Hoogoven   6   georganiseerd.   In   2017   was   er   een   meerdaagse   naar   de   Côte d’Opale   net   onder   Calais   (F).   Wij   deden   ook   daguitstappen   na   Brussel,   geleid   bezoek   in Leuven    en    een    bezoek    aan    de    gasometer    in    Oberhausen    (D).    In    2018    was    er    een meerdaagse   fototreis   na   het   “Lahn-Dill-Bergland”   (D).   Geregeld   gaan   wij   ook   naar   grote tentoonstellingen in Brussel, Antwerpen, Gent en Namur. Foto links: Patrick Vandebroek

Tenslotte…

Wat er nog belangrijk is…
Wij ontmoeten elkaar in Ontmoetingscentrum  Sint-Katarina Hasselt
Voorzitter: Martin Hestermans 0477 / 43.21.37 fotototal@telenet.be

Lens en Penseel in het CCHA

 Augustus of september 2021 De   cultuurraad   organiseert   om   de   2   jaar   een   grote   tentoonstelling   in   het   CC Hasselt,   met   kunst-,   foto-,   én   filkringen   uit   Hasselt.   Volgende   tentoonstelling   in 2021.
Foto´s van de opening van onze grote Fotoshow door Staf Vogelaers 7 september 2019
Impressum…

Vergaderingen…

 Iedere laatste maandag van de maand… Eens   in   de   maand   ontmoeten   wij   elkaar   in het    Ontmoetingscentrum    “St.-Katarina”    te Hasselt.    We    krijgen    en    geven    informatie over:     fototentoonstellingen     van     andere clubs     en     alle     soorten     activiteiten     i.v.m. fotografie.   Genieten   van   elkaars   foto´s   en ze   bespreken   is   de   hoofdzaak   en   sluit   elke samenkomst af. Foto links: Paul Macoye

Nieuwjaarsetentje….

  Januari of februari… In    januari    of    februari    gaan    wij    met onze   club   gezellig   samen   eten.   Onze voorzitter   slaagt   er   jaar   na   jaar   in   ons zijn    “befaamde    ongewone”    quiz    voor te schotelen. Plezier gegarandeerd. Foto links: Jörg W. Palm

FOTOSHOW…

  In 2020 “Studio Stad” (Oud Stadhuis)… Na     het     succes     in     2019     gaat     ook     in december   2020   de   FOTOSHOW   door   in   het oud   stadhuis   in   Hasselt.   In   een   waaier   aan beelden   van   mens   en   dier,   kleur   en   vorm, natuur   en   samenleving   tonen   de   leden   hun fotografische      pareltjes      aan      een      groot publiek.      Een      fotoprojectie      plaatst      de deelnemende        leden        extra        in        de schijnwerper. Toegang is gratis. Foto links: Martin Hestermans

Tenslotte…

Wat er nog belangrijk is…
meer op: www.fotototal.be
Foto Total